Familjen

Lite tips om hur du tar hand om dig och din familj.

Familj är en grupp av människor som förenas genom släktskap. Detta släktskap är ärftligt, från förälder till barn, men kan även innefatta , äkta makar, partner, sambo och adopterade barn. Ja nuförtiden har ju många även "plastbarn" (partnens barn från tidigare förhållanden). Många menar att familjbegreppet endast omfattar blodsband! För mig kan familjen oxå vara nära vänner. Ja även inneboendet är ju en slags familj. I kollektivboende pratar man ofta om "storfamiljen".

Samboförhållande är en form av samlevnad där ett ogift par "stadigvarande bor tillsammans i ett parförhållande och har gemensamt hushåll". Sambo är benämningen på den person som man är sammanboende med. Samboförhållanden är mycket vanliga i Sverige och i viss mån i andra nordiska länder, men ovanligt i andra delar av Europa och världen. I Sverige har omkring hälften av alla nyfödda barn föräldrar som inte är gifta; i många andra västeuropeiska länder ligger samma siffra omkring 10 procent.

Källa: delvis wikipedia och delvis mig själv.

För att få saker och ting att fungera i din familj behöver du ta dig en funderare...

2008-12-18 22:48